นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561087
Page Views 996505
 
กองคลัง

นางสุธาสินี วิเชียรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 089-661-3151

นางสาวสุมาลี ธรรมธีรภัทร์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวอัญธิกา จำปาทอง
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ