นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 26/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 722059
Page Views 1227752
 
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ (07 ก.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล (07 ก.ย. 65 | อ่าน 117 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน กองการศึกษา (07 ก.ย. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
คู่มือการขับเคลื่อน นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (07 ก.ย. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาล (07 ก.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (07 ก.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (07 ก.ย. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม (07 ก.ย. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (07 ก.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 59 ครั้ง)
คู่มือเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เดินทางไปราชการ (07 ก.พ. 64 | อ่าน 25 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (07 ส.ค. 63 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง การกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (07 เม.ย. 46 | อ่าน 21 ครั้ง)