นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 26/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 722064
Page Views 1227757
 
คู่มือให้บริการประชาชน
คู่มือบริการ ขอรับเบี้ยยังชีพ (07 ก.ย. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
คู่มือการให้บริการ ขออนุญาตก่อสร้าง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ (07 พ.ค. 63 | อ่าน 28 ครั้ง)
การรับชำระภาษีป้าย (07 เม.ย. 63 | อ่าน 28 ครั้ง)
การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน1 (07 เม.ย. 63 | อ่าน 39 ครั้ง)
การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน (07 เม.ย. 63 | อ่าน 34 ครั้ง)
การแจ้งรื้้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย (07 เม.ย. 63 | อ่าน 32 ครั้ง)
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (07 เม.ย. 63 | อ่าน 30 ครั้ง)
การจำหน่ายชื่อสกุล (07 เม.ย. 63 | อ่าน 29 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) (07 เม.ย. 63 | อ่าน 31 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) (07 เม.ย. 63 | อ่าน 26 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) บุคคลธรรมดา (07 เม.ย. 63 | อ่าน 24 ครั้ง)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) คณะบุคคลและกิจการร่วม (07 เม.ย. 63 | อ่าน 20 ครั้ง)
การขอเลขที่บ้าน (07 เม.ย. 63 | อ่าน 20 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย (07 เม.ย. 63 | อ่าน 23 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ (07 เม.ย. 63 | อ่าน 26 ครั้ง)
การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรชำรุด (07 เม.ย. 63 | อ่าน 21 ครั้ง)
การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนกรณีเปลี่ยนชื่อ (07 เม.ย. 63 | อ่าน 26 ครั้ง)