นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561100
Page Views 996521
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายชัยวัฒน์ บุญจง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 081-4239955

นางสาวณิชชา วงศ์ทับแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดนิดา บุญสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางรุ่งศิริ โรจน์เสถียรลภัส
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางญาณิษา นิลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสรญา อุดมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสนั่น ศรีภุมมา
พนักงานขับรถยนต์