นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 19/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 238212
Page Views 361041
 
สำนักปลัดเทศบาล

นายชัยวัฒน์ บุญจง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางรุ่งอรุณ สุขมั่น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวณิชชา วงศ์ทับแก้ว
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางดนิดา บุญสุข
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางรุ่งศิริ โรจน์เสถียรลภัส
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางอารีรัตน์ นิลเปี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววรรณวิษา ภาษิต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสรญา อุดมพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสนั่น ศรีภุมมา
พนักงานขับรถยนต์

นางหลอด ศรีภุมมา
ภารโรง