นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561235
Page Views 996674
 
ประวัติความเป็นมา
เทศบาลตำบลสระยายโสม เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 1.96 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วน ของ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3 และ 4 ของตำบลสระยายโสมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภออู่ทอง สภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม สภาพพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวและอ้อย

เทศบาลตำบลสระยายโสม เดิมจัดตั้งเป็นการบริหารราชการรูปแบบสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสระยายโสม อ.อู่ทอง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลสระยายโสม อ.อู่ทอง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสระยายโสม อ.อู่ทอง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสระยายโสม อ.อู่ทอง


เทศบาลตำบลสระยายโสมมีการปกครองประกอบด้วย 5 ชุมชน ดังนี้

  1. ชุมชนตลาดเทศบาล
  2. ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา
  3. ชุมชนร่วมใจพัฒนา
  4. ชุมชนไทยทรงดำฝั่งตะวันออก
  5. ชุมชนไทยทรงดำฝั่งตะวันตก