นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 26/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 722031
Page Views 1227722
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (16 มี.ค. 66 | อ่าน 47 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (12 ต.ค. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง (12 ต.ค. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
การประชุมชี้แจงและมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติราชการ (03 ต.ค. 65 | อ่าน 59 ครั้ง)