นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561241
Page Views 996680
 
กองการศึกษา

นางสาวสารินีย์ จีนาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ 081-378-1771

นางสาวเยาวภา ชีวสุขานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายปฐมพงศ์ เม้าพานิช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นาง เพียงใจ ขันตี
ครู

นางณิชาดา มยูโชติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาว ศยามล จ้อยศรีเกตุ
พนักงานจ้างทั่วไป