นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 282650
Page Views 454008
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสำลี เพชรดำดี
ประธานสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นางภุชงค์ เนตรประภิศ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายอรรถวุฒิ ทรัพย์วัฒนชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายสุพล มูลละออง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายสุรพันธ์ ทับศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายนพดล สุวรรณจักร์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นางบุญส่ง ห้อยมาลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายประสพ วิเศษสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นางสาวรัชนีย์ ศิริสุรพงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายบำนาญ รัตนปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายกมลชัย สุขเกษม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายรังสรรค์ สิงห์ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม