นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561278
Page Views 996717
 
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรพัธ์ ทับศรี
ประธานสภาเทศบาล

นางสาวรัชนีย์ ศิริสุรพงศ์
รองประธานสภาเทศบาล

นายชัยวัฒน์ บุญจง
เลขานุการสภาเทศบาล

นางจิราวรรณ มูลละออง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายยุทธพงษ์ ทับศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายอรรถวุฒิ ทรัพย์วัฒนชัย
สมาชิกสภาเทศบาล

นายมนูญ เชื้อหนองปรง
สมาชิกสภาเทศบาล

นายนพดล สุวรรณจักร์ศรี
สมาชิกสภาเทศบาล

นายรังสรรค์ สิงห์ใจดี
สมาชิกสภาเทศบาล

นางสายฝน รัตนปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประดิษฐ์ เถาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสุรีย์ ลัดดากลม
สมาชิกสภาเทศบาล

นายประกอบ ศรีภุมมา
สมาชิกสภาเทศบาล