นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 26/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 722007
Page Views 1227695
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 (19 ก.พ. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 (19 ก.พ. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (19 ก.พ. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศน์ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 ก.พ. 65 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (19 ก.พ. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)