นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 19/04/2018
สถิติผู้เข้าชม 238194
Page Views 361023
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่1 (19 เม.ย. 61 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศ แก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ม.ค. 61 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศ แก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ม.ค. 61 | อ่าน 142 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (รอบเดือนตุลาคม) (01 ธ.ค. 60 | อ่าน 130 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (07 มิ.ย. 60 | อ่าน 179 ครั้ง)
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการแทน (07 มิ.ย. 60 | อ่าน 169 ครั้ง)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ระบบแท่ง) (23 พ.ค. 60 | อ่าน 378 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (01 พ.ค. 60 | อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระยายโสม (01 พ.ค. 60 | อ่าน 163 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนสมาปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) (23 ก.พ. 60 | อ่าน 313 ครั้ง)