นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 13/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 210382
Page Views 304535
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ แก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ม.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ แก้ไขแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (13 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (รอบเดือนตุลาคม) (01 ธ.ค. 60 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม (07 มิ.ย. 60 | อ่าน 69 ครั้ง)
เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการแทน (07 มิ.ย. 60 | อ่าน 62 ครั้ง)
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (ระบบแท่ง) (23 พ.ค. 60 | อ่าน 244 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (01 พ.ค. 60 | อ่าน 80 ครั้ง)
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสระยายโสม (01 พ.ค. 60 | อ่าน 82 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนสมาปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) (23 ก.พ. 60 | อ่าน 197 ครั้ง)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) (07 พ.ย. 59 | อ่าน 305 ครั้ง)