นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 282617
Page Views 453971
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding) (13 ก.ย. 61 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกวคราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigding) (04 ก.ย. 61 | อ่าน 11 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (04 ก.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ,ศ, 2561 (04 ก.ย. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 (13 ก.ค. 61 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นม ยู.เอช.ที ให้กับ ศพด.ทต.สระยายโสม (18 มิ.ย. 61 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และ นม ยู.เอช.ที ให้กับ ร.ร.วัดสระยายโสม (18 มิ.ย. 61 | อ่าน 27 ครั้ง)
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารสำนักงาน ทต.สระยายโสมข (15 มิ.ย. 61 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ด้านข้างอาคารสำนักงาน ทต.สระยายโสม (15 มิ.ย. 61 | อ่าน 41 ครั้ง)
ข้อมูลราละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรในเขตเทศบาล (15 มิ.ย. 61 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญษณจราจรในเขตเทศบาล (15 มิ.ย. 61 | อ่าน 55 ครั้ง)
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคำนวณราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ฯ (15 มิ.ย. 61 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนร่วมใจพัฒนาและกั้นห้องทำครัว (15 มิ.ย. 61 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าบ้านนางคนึง ยอดใจดี ชุมชนร่วมใจพัฒนา (05 เม.ย. 61 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำทางเข้าบ้านนายสมาน เลี่ยมใจดี (05 เม.ย. 61 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเปลี่ยนหลังคาและทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม (05 เม.ย. 61 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซ.เทศบาล 9/1 ก (ช่วงท้าย) (31 ต.ค. 60 | อ่าน 229 ครั้ง)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 ต.ค. 60 | อ่าน 222 ครั้ง)
เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 ต.ค. 60 | อ่าน 234 ครั้ง)
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (27 ต.ค. 60 | อ่าน 200 ครั้ง)