นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561125
Page Views 996547
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายชัยวัฒน์ บุญจง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลสระยายโสม
เบอร์โทรศัพท์ 081-423-9955

นายชัยวัฒน์ บุญจง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 081-423-9955

นายปวิช วงศ์ทับแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 089-837-3906

นางสาวอังคณา ประสิทธ์วัฒนเสรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 089-765-5932

นางสุธาสินี วิเชียรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 089-661-3151

นางสาวสารินีย์ จีนาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 081-378-1771

นางสาวพัชรี สุขมั่น
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เบอร์โทรศัพท์ 086-339-0841