นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 26/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 722029
Page Views 1227720
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น (06 ก.พ. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (06 ก.พ. 66 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น (06 ก.พ. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น (06 ก.พ. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 (22 พ.ย. 61 | อ่าน 23 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (24 ธ.ค. 60 | อ่าน 26 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 (09 ต.ค. 56 | อ่าน 26 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 (18 มี.ค. 56 | อ่าน 31 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 (18 ธ.ค. 52 | อ่าน 24 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 (10 ต.ค. 50 | อ่าน 26 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 (08 ม.ค. 50 | อ่าน 32 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 (04 ก.พ. 48 | อ่าน 24 ครั้ง)
พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 (27 ธ.ค. 47 | อ่าน 27 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2543 (15 พ.ย. 43 | อ่าน 25 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (17 พ.ย. 42 | อ่าน 25 ครั้ง)
แก้คำผิด พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 (14 พ.ค. 28 | อ่าน 20 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2520 (09 มี.ค. 20 | อ่าน 20 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2518 (20 พ.ย. 18 | อ่าน 20 ครั้ง)
แก้ไขคำผิด พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 (22 ม.ค. 09 | อ่าน 24 ครั้ง)
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2508 (31 ธ.ค. 08 | อ่าน 19 ครั้ง)