นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561188
Page Views 996621
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชรี สุขมั่น
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 086-339-0841

นายประพนธ์ ทิพย์ธนาพลชัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน