นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 30/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 680872
Page Views 1176939
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลสระยายโสม

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
           เทศบาลตำบลสระยายโสม ตั้งอยู่ที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
มีพื้นที่ 1.96 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 4
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภออู่ทอง ตามถนนมาลัยแมนห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 13 กิโลเมตร 
และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 50 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของเทศบาลเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส
มีถนนมาลัยแมนตัดผ่าน มีรายละเอียดดังนี้


ด้านเหนือ       
หลักเขตที่ 1  ตั้งอยู่ในแนวเส้นตั้งฉากกับถนนมาลัยแมน (ตรงหลัก กม.ที่ 61.000 เดิม) จากเขตทางหลวงถนนมาลัยแมน(321) ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันตก 1,000 เมตร                        หลักเขตที่ 2 จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนมาลัยแมนไปทางทิศตะวันออกจากเขตทางหลวง
สาย 321(ถนนมาลัยแมน) ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

ด้านตะวันออก 
หลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงขนานกับถนนมาลัยแมน ไปทางทิศใต้ ระยะทาง 1,400 เมตร เป็นหลักเขตที่ 3

ด้านใต้          
หลักเขตที่ 4 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนมาลัยแมนไปทางทิศตะวันตกถึงเขตถนนมาลัยแมน
ฝั่งตะวันออก (ตรงหลัก กม.59.600 เดิม) ระยะทาง 400 เมตร และจากเขตทางหลวงถนนมาลัยแมน
ฝั่งตะวันตก ตั้งฉากกับแนวถนนไปทางทิศตะวันตก 1,000 เมตร เป็นหลักเขตที่ 4

ด้านตะวันตก  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับถนนมาลัยแมน ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตที่ 1 ระยะทาง 1,400 เมตร
 
ประชากร
                           ในเขตเทศบาลตำบลสระยายโสม มีประชากร ( ข้อมูล เมษายน  2565)  รวมทั้งสิ้น 2,819 คน  แยกเป็น ชาย  1,334  คน หญิง 1,485 คน  มีจำนวนครัวเรือน 1,064 ครัวเรือน  อัตราส่วนประชากรต่อครัวเรือน  2.64 คนต่อครัวเรือน  และมีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  1,438.26 คนต่อตารางกิโลเมตร