นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561246
Page Views 996685
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง (eGP)
จ้างออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๗/๑ (29 มี.ค. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๗/๑ (25 มี.ค. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ตรานมโรงเรียน) ให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ตรานมโรงเรียน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระยายโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของเทศบาล จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๔/๒ กว้าง ๕ เมตร ยาวโดยรวม ๙๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่โดยรวม ๔,๕๙๕ ตารางเมตร, ซอยเทศบาล ๖/๓ กว้าง ๖ เมตร ยาวโดยรวม ๗๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่โดยรวม ๔,๗๒๘ ตารางเมตร, ซอยเทศบาล ๖ ช่วงท้าย กว้าง ๔-๕ เมตร ยาวโดยร (14 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสระยายโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ตรานมโรงเรียน) ให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก