นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 13/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 210324
Page Views 304477
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประกาศใช้แผนสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.57 KB 231

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 483

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็น ASPHALTIC CONCRETE ถนนเทศบาลซอย 6
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็น ASPHALTIC CONCRETE ถนนเทศบาลซอย 6 440

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 410

แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.53 KB 209

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.62 KB 119

มุมสวัสดิการฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 43
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 31
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.35 KB 34
ระเบียบในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.4 KB 56
ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.17 KB 72
ระเบียบการลาของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.99 KB 59
ระเบียบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 100
ระเบียบค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 167
ค่าศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 129

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.69 KB 25
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.44 KB 53
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.64 KB 20
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.71 KB 34
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 15 ก.พ.59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.45 KB 24
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 64
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.24 KB 63
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 49
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.97 KB 56
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.93 KB 66
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.21 KB 57
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 วันอังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558 68

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.67 KB 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.42 KB 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.64 KB 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.93 KB 42

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.23 KB 0
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.39 KB 8

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.75 KB 0
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.84 KB 0
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.27 KB 0
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.47 KB 10