นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 282618
Page Views 453972
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประกาศใช้แผนสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.57 KB 346

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 575

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็น ASPHALTIC CONCRETE ถนนเทศบาลซอย 6
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็น ASPHALTIC CONCRETE ถนนเทศบาลซอย 6 526

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 495

แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.53 KB 289

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.62 KB 198

มุมสวัสดิการฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 189
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 124
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.35 KB 133
ระเบียบในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.4 KB 163
ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.17 KB 169
ระเบียบการลาของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.99 KB 157
ระเบียบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 199
ระเบียบค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 273
ค่าศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 219

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.69 KB 94
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.44 KB 158
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.64 KB 91
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.71 KB 107
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 15 ก.พ.59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.45 KB 97
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 1668
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.24 KB 159
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 156
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.97 KB 156
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.93 KB 158
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.21 KB 151
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 วันอังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558 167

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.67 KB 98
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 91
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.64 KB 97
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 117
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.93 KB 144

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 0
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.41 KB 13
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. , เม.ย. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.82 KB 43
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.23 KB 83
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.39 KB 117

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.14 KB 1
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.78 KB 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.47 KB 45
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.73 KB 14
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.12 KB 16
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.08 KB 41
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.75 KB 69
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.84 KB 68
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.27 KB 63
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.47 KB 82