นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 24/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 561162
Page Views 996584
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.53 KB 1824
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.32 KB 1832
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.38 KB 2283
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.34 KB 2278
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 2279
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.23 KB 2289
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 3706
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 944.21 KB 3695
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 3689
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 3704
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 732.12 KB 3721
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 3716

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.77 MB 3707
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 3699
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.7 MB 3714
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.29 MB 3702
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 3698
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.84 MB 3846
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.77 MB 3812
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกรา 63 - กุมพาพันธ์ 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.17 KB 3718
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 62 - มกราคา 63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 409.56 KB 3700
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 855.73 KB 3709
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 944.14 KB 3904
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1 MB 3910

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.13 KB 1804
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.36 KB 1819
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.12 KB 1826
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.32 KB 1823
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.07 KB 1817
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 666.34 KB 1820
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.84 MB 2273
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.68 KB 2276
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 768.95 KB 2273
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 741.42 KB 2273
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.63 KB 2287
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 3699
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 3699
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 3693
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.39 MB 3690
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 3734
การจัดทำรายงานการเงิน เดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 3696
การจัดทำรายงานการเงิน เดือน พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 3692
การจัดทำรายงานการเงิน เดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 3693

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 4 (เดือนตุลาคม 2562- กันยายน 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 3695
การจัดทำรายงานการเงิน สิงหาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 3692
การจัดทำรายงานการเงิน กรกฎาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 3711
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศที่ 3 (เดือนตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 3683
การจัดทำรายงานการเงิน มิถุนายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.83 MB 3697
การจัดทำรายงานการเงิน พฤษภาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.07 MB 3698
การจัดทำรายงานการเงิน เมษายน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 3696
รายงานการแสดงผลการกำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (ต.ค.- มี.ค. 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 3717
การจัดทำรายงานการเงิน มีนาคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 3982
การจัดทำรายงานการเงิน มกราคม 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.31 KB 3705
รายงานการแสดงผลการกำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค. 2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 874.46 KB 5718

เทศบัญญัติงบประมาณประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 4246

แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 428.53 KB 4071

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.62 KB 3920

มุมสวัสดิการฯ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 3961
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.48 KB 3848
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 397.35 KB 3852
ระเบียบในการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 103.4 KB 3887
ระเบียบค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.17 KB 3895
ระเบียบการลาของข้าราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.99 KB 3888
ระเบียบการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 4092
ระเบียบค่ารักษาพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.68 KB 4100
ค่าศึกษาบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 3947

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม
รายงานการประชุมสภาเทศตำบาลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.74 KB 1811
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.69 KB 3861
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.44 KB 4042
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.64 KB 3849
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 181.71 KB 3863
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 15 ก.พ.59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.45 KB 3857
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 5416
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 158.24 KB 3884
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 4069
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1 ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.97 KB 3877
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 155.93 KB 3889
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 JPEG Image ขนาดไฟล์ 160.21 KB 3874
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 วันอังคาร 24 กุมภาพันธ์ 2558 3933

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.67 KB 3830
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.73 MB 3824
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 527.64 KB 3918
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.69 MB 3861
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 750.93 KB 3870

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 4321
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.03 MB 3751
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 3759
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 854.41 KB 3741
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค. , เม.ย. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.42 MB 5262
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 451.82 KB 3777
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.23 KB 3822
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.39 KB 4510

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 936.29 KB 3740
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 556.34 KB 3729
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.73 KB 3725
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.12 KB 3737
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 3884
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 611.14 KB 3733
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 662.78 KB 3760
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.47 KB 3810
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.73 KB 3741
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.12 KB 3743
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.08 KB 3769
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ต.ค.- ธ.ค.60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.75 KB 3996
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.84 KB 3798
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.27 KB 3773
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.47 KB 3798

ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ประกาศใช้แผนสามปี (๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 562.57 KB 4066

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 3708
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 3707
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 3712
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.95 KB 3702
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 771.77 KB 3756
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 3691
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.48 MB 3689
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 3690
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 3709
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.38 MB 3719
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1013.74 KB 3714
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.51 MB 3735

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม ประจำปี 2563
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 3686
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 3671
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 3679
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.58 MB 3832
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.82 MB 3683
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.85 MB 3676
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 3678
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 3719
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ สมัยแรก วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 3679

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.55 KB 3683
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 367.16 KB 3685
ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.51 KB 3680
ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 365.95 KB 3678

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) 4330

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 623.7 KB 3679
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 632.99 KB 3677

เทศบัญญัติประจำปี 2565

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
การรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 825.69 KB 13
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 130.74 KB 1585
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 770 KB 1584
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.32 KB 1599
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.94 KB 1780
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.03 KB 1782
รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 753.6 KB 1779
รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 809.57 KB 1796
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.36 KB 1797