นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 282606
Page Views 453960
 
หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโทสวอง แก้วรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลสระยายโสม

นายชัยวัฒน์ บุญจง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววาสนา สูนสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาววันดี ศรีเอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสารินีย์ จีนาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศดานันท์ สอิ้งทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นายปวิช วงศ์ทับแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง