นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 13/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 210358
Page Views 304511
 
หัวหน้าส่วนราชการ

สิบตำรวจโทสวอง แก้วรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลสระยายโสม

นางรุ่งอรุณ สุขมั่น
หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาววาสนา สูนสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวณัฐกานต์ รุ่งพันธุ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเยาวภา ชีวสุขานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางศดานันท์ สอิ้งทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รก. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นายปวิช วงศ์ทับแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง