นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 13/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 210373
Page Views 304526
 
กองสวัสดิการและสังคม

นางศดานันท์ สอิ้งทอง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม

นายศุภชัย พันธ์เจริญกิจ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประพนธ์ ทิพย์ธนาพลชัย
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน