นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 17/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 282600
Page Views 453954
 
กองการศึกษา

นางสาวสารินีย์ จีนาภักดิ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวเยาวภา ชีวสุขานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายปฐมพงศ์ เม้าพานิช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางเพียงใจ ขันตี
ครูผู้ดูแลเด็ก รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม

นางพิมพา เนตรโสภีเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม)

นางณิชาดา มยูขโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศยามล จ้อยศรีเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก