นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรีตำบลสระยายโสม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 13/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 210322
Page Views 304475
 
กองการศึกษา

นางสาวเยาวภา ชีวสุขานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รก. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายปฐมพงศ์ เม้าพานิช
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางเพียงใจ ขันตี
ครูผู้ดูแลเด็ก รก.หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม

นางพิมพา เนตรโสภีเลิศ
ครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม)

นางณิชาดา มยูขโชติ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศยามล จ้อยศรีเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก