นายประเสริฐศักดิ์ เนตรประภิศ
นายกเทศมนตรี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/02/2015
ปรับปรุง 06/07/2022
สถิติผู้เข้าชม 592108
Page Views 1042645
 

"ยึดหลักประชาธิปไตย โปร่งใสการจัดการ ชาวบ้านมีส่วนร่วม"

ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27 มิ.ย. 65)
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (27 มิ.ย. 65)
กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัยสามัญ ประจำปี 2565 (26 พ.ค. 65)
การรายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2565 (10 พ.ค. 65)
กิจกรรมประชาสัมพัธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม (29 เม.ย. 65)
รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (29 เม.ย. 65)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้การบริการประชาชนเทศบาลตำบลสระยายโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (29 เม.ย. 65)
รายงานสรุปผลการดำเนินการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสระยายโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29 เม.ย. 65)
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 (29 เม.ย. 65)
รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (28 เม.ย. 65)
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (27 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ (24 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (21 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม โดยวิธีเฉพราะเจาะจง (25 พ.ค. 65)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีต (25 พ.ค. 65)
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๗/๑ (29 มี.ค. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างออกแบบตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเทศบาล ๗/๑ (25 มี.ค. 65) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ตรานมโรงเรียน) ให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ตรานมโรงเรียน) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสระยายโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของเทศบาล จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล ๔/๒ กว้าง ๕ เมตร ยาวโดยรวม ๙๑๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่โดยรวม ๔,๕๙๕ ตารางเมตร, ซอยเทศบาล ๖/๓ กว้าง ๖ เมตร ยาวโดยรวม ๗๘๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่โดยรวม ๔,๗๒๘ ตารางเมตร, ซอยเทศบาล ๖ ช่วงท้าย กว้าง ๔-๕ เมตร ยาวโดยร (14 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลสระยายโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี (ตรานมโรงเรียน) ให้แก่นักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระยายโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 64) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (28 ธ.ค. 64)
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29 ต.ค. 64)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (29 ต.ค. 64)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2564 (27 ต.ค. 64)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (27 ต.ค. 64)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (09 ส.ค. 64)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 ก.ค. 64)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (09 ก.ค. 64)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (08 มิ.ย. 64)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2564 (06 พ.ค. 64)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน งบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน (27 ต.ค. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม (30 ก.ย. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม (13 ส.ค. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน (19 ก.ค. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม (07 มิ.ย. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน (07 พ.ค. 64)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 (27 เม.ย. 64)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม (27 เม.ย. 64)
 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2564 (27 เม.ย. 64)
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564 (27 เม.ย. 64)
 
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (06 ก.ค. 65)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (06 ก.ค. 65)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน พ.ค.65 (10 มิ.ย. 65)
ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม สมัญสามัญ สมัญที่ 4 ประจำ พ.ศ. 2564 (26 พ.ค. 65)
รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2565 (10 พ.ค. 65)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 เม.ย. 65)
การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2565 (21 เม.ย. 65)
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (18 มี.ค. 65)
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2565 (11 ก.พ. 65)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) (04 ก.พ. 65)
 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสระยายโสม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสามาชิกสภาเทศบาลตำบลสระยายโสม (13 มิ.ย. 65)
 
    กรกฏาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS

ปิดหน้านี้